Bhattacharyya, Benoytosh (1897-1964)

Biodata

Bhattacharyya, Benoytosh (*6. Januar 1897, †22. Juni 1964 in Calcutta). Alternative Schreibweise: Vinayatoṣa Bhaṭṭācārya

Lit.: [VIAF ID:2480622]. • [Nachruf] „Obituary : Benoytosh Bhattacharyya“. - In: Bulletin of Tibetology. - Vol. 1, No. 2 (1964), S. 36-37.