1921 Abhinavagupta: Sri Malinivijaya varttikam

Abhinavagupta (um 1000 n. Chr.)
Srī Mālinivijaya vārttikam of Abhinava Gupta / ed. with notes by Pandit Madhusudan Kaul Shastri. - Srinagar : Kashmir Pratap Steam Press, 1921. - iii, 135 S. - (Kashmir series of texts and studies ; 31)
Einheitssachtitel: Mālinīvijayottaravārttika, Komm. zu Mālinivijayottara
Notiz: Nebentitel in Devanagari-Schr.: Śrīmālinīvijayavārttikam ... Abhinavaguptapādaviracitam ... Paṇḍita-Madhusūdanakaula-śāstriṇā ... saṃgṛhya, saṃśodhana-paryāyāṅkana-vivaraṇādisaṃskaraṇottaraṃ ... pariṣkṛtya. - Śrīnagare Kaśmīra Pratāpa Sṭīma Presa mudraṇālaye mudrāpayitvā prakāśyam upanītam, saṃvat 1977, khraistābdaḥ 1921. - (Kāśmīra-saṃskṛtagranthāvaliḥ ; 31)

URL: http://www.archive.org/details/srmalinivijayav00abhi (Internet Archive. Digitalisiert: 30. Nov. 2010, Vorlage: Univ. of Toronto) [G; PDF]

URL: Muktabodha Indological Text Collection [DjVu; PDF] [passwortgeschützte Zugriffsseite]