1904 Ramanuja: Vedantadipa

Rāmānuja (1017-1137)
[Vedāntadīpa] Śrī108 Bhagavadrāmānujācāryavinirmito Vedāntadīpaḥ = Vedântadeepa by Sree Bhagavat Râmânujâchârya / Bādarāyaṇasūtrāṇāṃ saṃgrahavyākhyārūpaḥ. Śrīmadācāryabhaṭṭanāthasvāminā saṃśodhitaḥ. = Ed. by Śree Âchârya Bhaṭṭanâthaswâmy. - Fasc. 1. - Benares : Publ. by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co., 1902. - 93 S. - (Benares Sanskrit Series ; 69) [Titelblatt: Devanagari- u. lat. Schr.]

URL: http://archive.org/details/vedantadipah01bdar (Internet Archive. Digitalisiert: 30. Nov. 2010, Vorlage: Univ. of Toronto) [G; PDF]

Rāmānuja (1017-1137)
[Vedāntadīpa] Śrī108 Bhagavadrāmānujācāryavinirmito Vedāntadīpaḥ = Vedântadeepa, a gloss on Brahmasutras by Sree Bhagavat Râmânujâchârya / Bādarāyaṇasūtrāṇāṃ saṃgrahavyākhyārūpaḥ. Śrīmadācāryabhaṭṭanāthasvāminā saṃśodhitaḥ. = Ed. by Śree Âchârya Bhaṭṭanâthaswâmy. - Fasc. 3. - Benares : Publ. by the Proprietors Messrs. Braj B. Das & Co., 1904. - S. 193-252, 21, 7. - (Benares Sanskrit Series ; 80)

URL: http://archive.org/details/vedantadipah02bdar (Internet Archive. Digitalisiert: 5. Jan. 2011, Vorlage: Univ. of Toronto) [G; PDF]
Notiz: Angehängt sind das Gesamttitelblatt und die Einleitung.