1893 Sivaditya: Saptapadarthi

Śivāditya (12. Jh.?)
The Saptadārthī (of the Vaiśeshika system) of Śivāditya : together with its comentary, the Mitabhāshiṇī of Mādhava Sarasvatī / ed. by Rāmaśāstrī Tailaṅga. - Benares : Lazarus, 1893. - 7, 7, 81 S. - (The Vizianagram Sanskrit series ; No. 8 = Vol. 6)
Notiz: Herausgeber: Rāma Śāstrī Tailaṅga (auch Rāma Śāstrī Mānavallī) (19. Jh.-20. Jh.).
Parallelt. in Devanagari-Schr.: Saptapadārthī nāma Vaiśeṣikaprakaraṇam / Vidvadvaryaśrī-Śivādityanirūpitam. Śrīmadyatīndra-Mādhavasarasvatīviracitayā Mitabhāṣiṇyākhyayā vyākhyayā samalaṅkṛtam. Mānavallyupākhyena Tailaṅgarāmaśāstriṇā pariśodhitam. - Kāśyām ... san 1893 īsvī.

URL: http://archive.org/details/saptapadarthinam00ivad (Internet Archive. Digitalisiert: 30. Nov. 2010, Vorlage: Univ. of Toronto) [G; PDF]