2012 Olsen: Dative in Ṛgvedic Sanskrit

Olsen, John De-Schai (19..)
The Dative in Ṛgvedic Sanskrit : a semantic map analysis / John De-Schai Olsen. - Oslo : Univ. of Oslo, 2012. - x, 77 S.
Hochschulschrift. Oslo, Univ., Master thesis, 2012

URN: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-32463 (DUO, Digitale utgivelser ved UiO, Oslo) [PDF]