1867 Westergaard: Om de indiske Kejserhuse

Westergaard, Niels Ludvig (1815-1878)
Om de indiske Kejserhuse fra det fjerde til det tiende aarhundrede og nogle ældre fyrsteslægter efter semtidige aktstykker / af N. L. Westergaard. - Kjøbenhavn : Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle, 1867. - 170 S. = S. 239-406.
Notiz: "Saerskilt aftryk af Vidensk. Selsk. Skr., 5 række, historisk og philosophisk afd. 3 bd.". - S. 157-170: "Résumé du mémoire: des maisons impériales de l'Inde depuis le quatrième jusqu'au dixième siècle, et de quelques anciennes familles princières, d'après des documents contemporains".

URL: http://books.google.com/books?id=I-gnAAAAYAAJ (Google Books. Digitalisiert: 6. Juni 2008, Vorlage: Harvard Univ.) [G; PDF]

URL: http://books.google.com/books?id=bAENAQAAIAAJ (Google Books. Vorlage: Stanford Univ.) [G; PDF]