Santideva

1890 Minaev: Spasenie po uceniju pozdnejsich buddistov

Minaev, Ivan Pavlovič [Минаев, Иван Павлович] (1840-1890) [Hrsg.]
„Spasenie po učeniju pozdnějšich buddistov“ / [I. Minaev]. - In: Zapiski Vostočnago Otdelenija Russkago Archeologičeskago Obščestva. - Tom 4 (1889). - S.-Peterburg : Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk, 1890, S. 153‒228 [kyrill. Schr.].
Notiz: Enthält Śāntideva: Bodhicaryāvatāra <Sanskrit>
Inhalt abgleichen