Abhidharmakosa

2008 Tachikawa: Dhatu in the Abhidarmakosabhasya

Tachikawa, Musashi (立川武蔵) (*1942)
„『倶舎論』における界について“ [Dhātu in the Abhidarmakośabhāṣya]. - In: 印度學佛教學研究 (Indogaku bukkyōgaku kenkyū) = Journal of Indian and Buddhist Studies. - 57 (2008), No. 1, S. 1-10.
Notiz: Über Vasubandhu: Abhidharmakośabhāṣya
Inhalt abgleichen