Govindananda

1863 Badarayana: The aphorisms of the Vedánta

Bādarāyaṇa (1 Jh. v. Chr.?)
The aphorisms of the Vedánta, by Bádaráyana : with the commentary of Śankara Áchárya and the gloss of Govinda Ánanda / ed. by Paṇḍita Ráma Náráyaṇa Vidyáratna. - Vol. 1: Adhyáya 1 - Adhyáya 2, páda 2. - Calcutta : Baptist Mission Press, 1863. - 604 S. - (Bibliotheca Indica ; [22])
Inhalt abgleichen