Klassische Philologie

1906 Caland: De studie van het Sanskrit

Caland, Willem (1859-1932)
De studie van het Sanskrit in verband met ethnologie en klassieke philologie : Rede uitgesproken op 22 october 1906 ... als buitengewoon hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht / door W. Caland. - Utrecht : Breijer, 1906. - 38 S.
Inhalt abgleichen