Anandagiri

1896 Agase: Srimadbhagavadgita

Āgāśe, Kāśīnāthaśāstrī (1---) [Hrsg.]
Śrīvedavyāsapraṇītamahābhāratāntargatā Śrīmadbhagavadgītā Ānandagiriviracitaṭīkāsaṃvalitaśāṃkarabhāṣyasametā : (viṣayānukrama-ślokavarṇānukrama-śabdavarṇānukramādibhiḥ / etat pustakaṃ Ve. Śā. Rā. Rā. Kāśīnāthaśāstrī Āgāśe ity etaiḥ saṃśodhitam. - Puṇyākhyapattane : Ānandāśramamudraṇālaye ... prākāśitam, śālivāhanaśakābdāḥ 1818 = khristābdāḥ 1896. - 12, 545, 7, 41, 8 S. - (Ānandāśramasaṃskṛtagranthāvaliḥ ; 34) [Devanagari-Schr.]
Inhalt abgleichen