Samkhyadarsanam

Kapila [angebl. Verf.]
Maharṣi-praṇīta-Sāṃkhyadarśanam Śrīvijñānabhikṣuviracita-pravacana-bhāṣya-sahitam ... - Kalikātā : Maheśacandra Pāla, śakābdāḥ, 1807. - 472 S. [Bengali-Schr.]
[Open Library] [WorldCat]

V: University of Toronto
D: 3. Nov. 2010