1888 Merutunga: Prabandhacintamani

Merutuṅga (14. Jh.)
Prabandhacintāmaṇiḥ / Merutuṅgācāryakṛtaḥ. ŚrīmatsvāminārāyaṇīyaDīnānāthaśāstrisutena Rāmacandraśāstriṇā samuttejite Prabandhacintāmaṇau pratibimbitaṃ svātmānam anirvācyaṃ vilokayantu vidvāṃsaḥ | Buddhisāgaraśiṣyeṇa Śāntisāgarasūriṇā | mudrito 'dhyāpakāyāyaṃ Rāmacandravide 'rpitaḥ || 1 || tenāpi Pīpīṭarsañśrīsāhibākhye niyojitaḥ | dṛśyam ādyantayoḥ kiṃcidvidhāya viduṣāṃ dṛśām || 2 ||. - Mumbāpuryām : Kālidāsasakalacandreṇa 'Rājyabhakta' Prinṭīṃgaprese mudritaḥ, saṃvat 1944 vijayādaśamyām = sanne 1888 akaṭombara tā. 14. - a-ṛ, 16, 342, 38 S.
EST: Prabandhacintāmaṇi <Sanskrit>

URL: http://books.google.com/books?id=ng4pAAAAYAAJ (Google Books. Digitalisiert: 1. Juli 2008, Vorlage: Harvard Univ.) [ePub; G; PDF]
Notiz: Besitzvermerk von C. R. Lanman, 1913.