1888 Kern: Bijdrage tot de verklaring van eenige woorden

Kern, Hendrik (1833-1917)
Bijdrage tot de verklaring van eenige woorden in Pali-geschriften voorkomende / door H. Kern. - Amsterdam : Müller, 1888. - 79 S. - (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen : afdeeling letterkunde ; deel 17,1)

URL: http://www.archive.org/details/bijdragetotdeve00kerngoog (Internet Archive. Vorlage: Stanford Univ.) [Daisy; DjVu; ePub; G; Kindle; PDF; TXT]
Quelle: Google Books

Notiz: Daran angehängt:
  1. C. Leemans: Grieksche opschriften uit Klein-Azië in den laatsten tijd voor het Rijks-Museum van oudheden te Leiden aangewonnen. 
  2. M. Th. Houtsma: Uit de oostersche correspondentie van Th. Erpenius, Jac. Golius en Lev. Warner, eene beijdrage tot de geschiedenis van de beoefening der oostersche letteren in Nederland. 
  3. W. Caland: Ueber Totenverehrung bei einigen der indo-germanischen Völker, siehe hier --> 1888 Caland: Ueber Totenverehrung