1896 Agase: Srimadbhagavadgita

Āgāśe, Kāśīnāthaśāstrī (1---) [Hrsg.]
Śrīvedavyāsapraṇītamahābhāratāntargatā Śrīmadbhagavadgītā Ānandagiriviracitaṭīkāsaṃvalitaśāṃkarabhāṣyasametā : (viṣayānukrama-ślokavarṇānukrama-śabdavarṇānukramādibhiḥ / etat pustakaṃ Ve. Śā. Rā. Rā. Kāśīnāthaśāstrī Āgāśe ity etaiḥ saṃśodhitam. - Puṇyākhyapattane : Ānandāśramamudraṇālaye ... prākāśitam, śālivāhanaśakābdāḥ 1818 = khristābdāḥ 1896. - 12, 545, 7, 41, 8 S. - (Ānandāśramasaṃskṛtagranthāvaliḥ ; 34) [Devanagari-Schr.]
EST: Bhagavavadgītā.
Notiz: Mit den Kommentaren von Śaṅkarācārya und Ānandagiri.

URL: http://books.google.com/books?id=7CoYAAAAYAAJ (Google Books. Digitalisiert: 2. Apr. 2008, New York Public Library) [G; PDF]

[DDC: 294.5924047]